Darmpoliepen voorzorg +

14672268558d8b9e6a23a80d6541b00e6dad6e4f89.jpg

72,95

Hemoglobine komt in rode bloedcellen en, in kleine hoeveelheden, vrij (gebonden aan haptoglobine) voor in plasma. Haptoglobine, een glycoproteine dat in de lever is gevormd, bind vrij hemoglobine en transporteert het naar het monocyten-macrofagen systeem, alwaar het kan worden afgebroken. Bij intestinale bloedingen geraken meer hemoglobine-haptoglobine complexen in het darmlumen. Deze complexen kunnen in de ontlasting worden gedetecteerd. De meeste darmkanker aandoeningen ontstaan uit, in eerste instantie goedaardige voorlopers, de zogenaamde poliepen. Daarom kan door passende voorzorgsmaatregelen te nemen het ontstaan van tumoren grotendeels worden voorkomen. Als de poliep in een vroeg stadium wordt gevonden en verwijderd kan de vorming van darmkanker worden verhindert.
Kanker vormt zich in een periode van meerdere jaren vanuit precursoren (voorlopers). Indien er merkbare symptomen optreden, dan is de ziekte, niet zelden, al in een (ver) gevorderd stadium. Vanaf het 40e levensjaar kan een jaarlijkse test zinvol zijn. Wanneer bij eerstegraads familieleden de diagnose darmkanker voorkomt dan moet de test eerder en vaker worden uitgevoerd. Er bestaat het risico op een erfelijke aanleg.

Het principe is gebaseerd op een immuno-chromatografische methode ter detectie (opsporen) van niet-zichtbare bloed-deeltjes in de ontlasting. Vanwege deze methode zijn hiervoor geen speciale dieetvoorschriften noodzakelijk. De test reageert uitsluitend op menselijke bloed en niet op dierlijk bloed of andere Ingrediënten. Het monster voor het onderzoek kan, onafhankelijk van het tijdstip op de dag, snel en gemakkelijk tijdens de ontlasting worden afgenomen.
De hoogste gevoeligheid en specificiteit bij de beoordeling van darmpoliepen of colorectale carcinomen en adenomen wordt bereikt door de combinatie van de proliferatie marker M2PK, Calprotectine, Hemoglobine en Hemoglobine-Haptoglobine-complex alsook door het onderzoeken van 3 opeenvolgende ontlasting monsters.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een arts worden besproken.
Indicaties:
- als jaarlijks kankerscreenings programma vanaf het 45e jaar
- bij een verhoogd familiair darmkanker risico
- ter differentiaaldiagnostiek van een bloedarmoede door ijzergebrekDit product is momenteel op voorraad